לתפילה וצדקה לעילוי נשמות יקיריכם

לתפילה וצדקה לעילוי נשמות יקיריכם

.מצוות עשה ליתן צדקה לפי כוחו

À propos de l’auteur

admin administrator