אפשרות תרומה

אפשרות תרומה

.עכשיו יותר מתמיד אנו חייבם לעזרתכם

לברכה ולתפילה

להלכה-הנהגה ושהקבה /לרבבה ולתפילה/מפי רבני השכונה

 

לתפילה וצדקה לעילוי נשמות יקיריכם

.מצוות עשה ליתן צדקה לפי כוחו

ראש השנה

.גדולה צדקה יותר מיתמיד

שואל את הרב

« עניי עירך קודמין לפניי עיר אחרת »

אודותינו

.עשר בשביל שתתעשר