אודותינו

קופת השכונה זו קרן שקמה על מנת לעזור לכל עניי שכונת הר חומה ומשפחות במצוקה. הקרן הוקמה לשם שמים כדי לעזור למצוקה הקשה שנמצאים בה הרבה מבני השכונה ואין מענה הולם למצוקתם הכסף הנאסף הולך מאה אחוז  לעניי השכונה ללא מטרות רווח חלילה והכל נעשה על ידי תלמידי חכמים ובפיקוחם האישי הן בחלוקה הן באיסוף והן בהחלטות למי ראוי הכסף וכמה . יהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו לא נבוש ולא נכלם ונזכה תמיד לזכות בצורה מכובדת ובדיסקרטיות מוחלטת בבחינת לחם חסד בכבוד ולא בביזוי חלילה אמן

גדולי ישראל ורבנים שליטא שממלצים על קופת השכונה

רב1

Medium Size Business Owner

My client loves how easy it is for them to manage their own site, after I set it up using Visual Composer page builder plugin for WordPress.

רב2

Startup Business Owner

This plug-in was/is one of the BEST investments I’ve ever made. One thing is certain. Code Canyon/WPBakery is on top of this gem.

רב3

Client Relationship Manager

Visual Composer is our number one requirement because of Visual Composer, our clients can manage their own website

רב4

Small Business Owner

In my opinion this is the greatest advance of WordPress since it’s creation and is the most outstanding plugin on the market.