"קופת השכונה עוסקים בכלל האוכלוסיה בהר חומה"

.קמחא דפסחא

עזרה בביגוד והנעלה בחגים ובשאר השנה

תיק לכל ילד=ילקוט מאובזר למשפחות במצוקה

ילד רעב לא לומד=סנדוויץ ישירות לבית הספר

מלגה חודשית ישירות לחשבון הנזקק בצורה דיסקרטית

עזרה רפואית ונפשית לנזקקים לכך

! ראש השנה מתקרב

.שכן יקר! השכן שלך צריך את עזרתך

חדשות קופת השכונה של הר חומה

להעברת שמכם לתפילה ולתרום לקופת הצדקה

לברכה ולתפילה

להלכה-הנהגה ושהקבה /לרבבה ולתפילה/מפי רבני השכונה  

לתפילה וצדקה לעילוי נשמות יקיריכם

.מצוות עשה ליתן צדקה לפי כוחו

ראש השנה

.גדולה צדקה יותר מיתמיד

שואל את הרב

"עניי עירך קודמין לפניי עיר אחרת"