לברכה לתפילה

להלכה-הנהגה ושהקבה /לרבבה ולתפילה/מפי רבני השכונה